Coiste 2010/11

An Cumann Staire

NUI Galway’s History Society


Uachtarán Oinigh Honorary President An tOllamh Steven Ellis

Reachtaire Auditor, Head of the Coiste Nóra Ní Dhómhnaill
Rúnaí Secretary, Talks Organiser Joe Regan
Leas-Rúnaí Vice-Secretary Hanne-Mette Alsos Raae
Cisteoir Treasurer Michael McNally
Leas-Cisteoir Vice-Treasurer Lauren Dooley
Eagraí don Arts Bál 2011 Arts Bál Organiser Nóra Ní Dhomhnaill
Oifigeach Chaidreamh Poiblí Public Relations Officer John Devlin*
Stiúrthóir Gréasáin Webmaster Christopher O’Boyce
Ionadaí Íarchéime agus CCS Postgraduate and IHSA Rep. Christina Folsom
Ionadaí Gaeilge Irish Language Rep. Séagh Mac Súirdáin
Leas-Ionadaí Gaeilge Vice-Irish Language Rep. Órfhlaith Breathnach
Ionadaí ó Thar Lear Erasmus Rep. Karin Steinruecke
Ionadaí Thar Lear Erasmus Rep. Ken Walsh
Ionadaí Thar Lear Erasmus Rep. Clíona Ní Chatháin
Leas-Reachtaire Vice-Auditor Chloe Schmid
Ionadaí don Chéad Bhliain First Year Rep. Clíona Ní Shiurdáin
Gnáth Bhall an Choiste General Coiste Member Aideen McInerney

* John was initially was made Co-OCP alongside Mark Scanlan, however at a coiste meeting in the second semester John was made sole OCP.

Socs Awards 2010/2011
Nóra Ní Dhomhnaill “Events Guru” Award
Séagh Mac Siúrdáin “You Light up my life” Award