Coiste 2009/10

An Cumann Staire

NUI Galway’s History Society

Uachtarán Oinigh Honorary President An tOllamh Steven Ellis

 

 

Reachtaire head of the Coiste Aideen McInerney
Rúnaí secretary, talks organiser Nóra Ní Dhómhnaill
Cisteoir treasurer Sean Boyle
Oifigeach Chaidreamh Poiblí Public Relations Officer Joe Regan
Eagraí don Arts Bál 2010 Arts Bál organiser Michael McNally
Stiúrthóir Gréasáin webmaster Christopher O’Boyce (Skelly)
Ionadaí Íarchéime agus CCS postgrad and Ihsa rep. Brianne Sullivan
Ionadaí Gaeilge Irish language rep. Dónal Ó Catháin
Ionadaí ó Thar Lear Erasmus rep. Lisa Dompert
Ionadaí don Chéad Bhliain first year rep. Clíona Ní Chatháin
Gnáth Bhall an Choiste general Coiste member Christina Folsom
Gnáth Bhall an Choiste general Coiste member Ken Walsh