Coiste 2004/05

Reachtairí heads of the Coiste Eimear O’Shea & Ciara Sims
Leas-Reachtaire vice-Reactaire Tommy Murphy
Rúnaí rec. secretary Alice Harrison
Rúnaí corr. secretary Erin Maroney
Cisteoir treasurer Davet Hyland
Oifigeach Chaidreamh Poiblí P.R.O. Tonaí Ó Roduibh
Ionadaí CCS Ihsa rep. Susan Murphy
Eagraí don Arts Bál 2005 Arts Bál organiser Éilis Fallon
Ionadaí don Tríú Bliain final year rep. Aidan Ó Conaráin
Ionadaí don Dara Bliain second year rep. Tadhg Ó Broin
Ionadaí don Chéad Bliain first year rep. Séan Ó Duibhir