Coiste 2002/03

Reachtaire Auditor Sarah Fahy
Vice-Auditor Leas-Reachtaire Bob Portsmill
Runaí Secretary Eillís Fallon
Cisteoir Treasurer Tomas Madigan
Oifigeach Chaidreamh Poiblí Public Relations Officer Susan Murphy
Oifigeach Chaidreamh Poiblí Public Relations Officer Joanne McCauley
Ionadaí CCS IHSA Rep. Amy O’Farrell
Ionadaí don Tríú Bliain 3rd Arts Rep. Louise Cosgrave