Coiste 2001/02

Reachtaire Auditor Sarah Fahy
Vice-Auditor Leas-Reachtaire Bob Portsmill
Runaí Secretary Dave Finn
Cisteoir Treasurer Fionn O’Rahilly
Oifigeach don Arts Bhall Arts Ball Officer Fionn O’Rahilly
Oifigeach Chaidreamh Poiblí Public Relations Officer Eillís Fallon
Ionadaí CCS IHSA Liason Officer Annaleigh Margey
Ionadaí CCS IHSA Rep. Amy O’Farrell